Torbjørn Tufte er prosjektleiar i AgriAnalyse. Han er utdanna Statsvitar frå NTNU, med særskilt vekt på internasjonal ressursforvaltning tilknytt fisk- og havressursar. Spesialfeltet til Tufte er skjeringspunktet mellom utforming av folkerettsleg bindande avtaler og politiske implikasjonar avtaleverket gir. Elles inngår Tufte i forfattarkollegiet Bobby Peruz som står bak kioskromanen «Fordervelsens lakeier»

Tufte arbeider med blant annet:

  • Internasjonal ressursforvaltning
  • Havrett og FN sin Havrettstraktat av 1982
  • EU og EØS spørsmål
  • Handelspolitikk og WTO
  • Nasjonal og internasjonal jordbrukspolitikk