Investeringer som virkemiddel

Rapport3-2013

Tema i denne rapporten er investeringsvirkemiddel for å øke matproduksjonen i tråd med mål fremsatt i siste landbruksmelding. Rapporten ser på investeringstilskudd innenfor dagens ordninger og tidligere ordninger. Videre blir det beregnet estimat på investeringsbehov og investeringskalkyler som illustrerer investeringsklimaet for jordbruket. Rapporten finner at større investeringer for bonden i dag ikke er lønnsomme.