Den norske landbruksmodellen

Rapport6-2016
Skrevet av:
, Anne Bunger

I 1950 ble Hovedavtalen for jordbruket formalisert, og året er et merkeår for utviklingen av den norske landbruksmodellen. Modellen bygger på et forpliktende samarbeid mellom staten og jordbruket i utformingen av landbrukspolitikken. Til grunn ligger fire prinsipielle stolper: importvern, eiendomsregelverk, forhandlingsinstituttet og markedsregulering. Stolpene ble konsolidert med Hovedavtalen i 1950, og har etter den tid blitt videreutviklet og styrket.