Landbruksbarometeret

Landbruksbarometeret gir en samlet framstilling av norsk landbruks løpende utvikling. Vi synliggjør omfanget av næringen for å vise hva landbruket bidrar med i samfunnsøkonomien. I tillegg undersøker vi utviklingen i bondens forventinger og oppfatning av egen situasjon. Vi tar tempen på norsk landbruk!