EU - politisk stormakt eller visjon uten politikk?

Rapport1-2002
Skrevet av:
, Eivind Mehl, Odd Gunnar Mosen