Eierundersøkelse i TINE 2008

Rapport3-2008
Skrevet av:
, Anders Andgard, Åge Klepp

Rapporten presenterer resultatene for eierundersøkelsen i TINE 2008.