Grasbasert ammekuproduksjon – Tiltak for økt bruk av grovfôr

Rapport7-2019
Skrevet av:

Rapporten drøfter hvordan virkemidlene i jordbrukspolitikken kan innrettes slik at bønder, som driver med ammekuproduksjon, kan prioritere driftssystem bygd på høyt fôropptak fra grovfôr og bruk av norske arealressurser. Tiltak som diskuteres er grovfôrkvalitet, beitetilskudd, kastrattillegg endret kvalitetsstilskudd, grovfôrtrapp og differensiert kraftfôrpris til drøvtyggere. Driftstilskudd og husdyrtilskudd, samt et endret arealtilskudd blir òg presentert.

Les mer om følgende emner: