Frihandelsavtaler og norsk landbruk: Stadig flere avtaler - MERCOSUR neste?

Rapport6-2018
Skrevet av:

Rapporten drøfter frihandelsavtaler generelt, og MERCOSUR forhandlingene spesielt. Norge og EFTA er i forhandlinger om en frihandelsavtale med noen av verdens største og mest offensive landbruksvareeksportører. En eventuell avtale kan gi store utfordringer for norsk jordbruk om resultatet ikke blir balansert.