Framtidsplaner for produsenter av rødt kjøtt og melk

Rapport1-2008

Landbrukets evne til å forsyne det norske markedet med rødt kjøtt er temaet for denne rapporten. Siden det meste av storfekjøttet er et resultat av melkeproduksjon, er også utviklingen her avgjørende for hvilke leveranser man kan vente seg i årene som kommer.