Fokus KSL - Haldningar blant gardbrukarar og rådgivarar til Kvalitetssystem i landbruket

Rapport6-2003

Første del byggjer på ein gjennomgang av medieomtala kring KSL i perioden august 2001 til april 2003. Formålet var å kartleggje innhaldet i ytringane om KSL i aviser og tidsskrift. Andre del er hovuddelen, der tilfeldig utvalde gardbrukarar og rådgivarar fungerte som informantar i fem fokusgrupper.