Landbrukspolitikk 2010

Rapport4-2010
Skrevet av:

Landbrukets Utredningskontor har intervjuet representanter for de ulike partiene i næringskomiteen, med mål om å gi partiene mulighet til å nyansere egen landbrukspolitikk. Rapporten gir innsikt i partienes landbrukspolitikk knyttet til et sett med utvalgte temaer, hvor partiene har fått anledning til å ordlegge seg fritt.