TTIP-forhandlingane i lys av samhandelen mellom EU og USA

Rapport2-2015
Skrevet av:
Rapporter og notater

I 2013 starta USA og EU formelle tingingar for å søkje å etablere ei omfattande handels- og investeringsavtale, i daglegtala omtala som TTIP (The Transatlantic Trade and Investment Partnership). I rapporten vert TTIP, med vekt på handelsregima dei handhevar mot kvarandre og premissa for dagens varehandel drøft. Det er òg sett nærare på landbruksvarehandelen spesielt.