Konventet: Frå Laeken-erklæringa til grunnlov for Den europeiske union?

Notat7-2003
Skrevet av:

Utgangspunktet for notatet er arbeidet i Den europeiske union med å etablere eit nytt juridisk fundament for Unionen, i form av ein grunnlov. I Laeken-erklæringa vart det nedsett eit Konvent for å utvikle eit nytt traktatgrunnlag for Europa Unionen. Konventet overleverte sitt utkast til grunnlovstraktat i juli 2003 til Det europeiske råd.