EØS-avtalen - bakgrunn, formål og virkemåte

Rapport3-2004
Skrevet av:
, Ellen Skansaar

Rapporten ser på bakgrunnen for opprettingen av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og det tilhørende institusjonelle systemet EØS-avtalen etablerer. I tillegg blir det juridiske rammeverket EØS-avtalen utgjør drøftet i forhold til et politisk rammeverk for styring av forholdet stat - marked.