Utviklinga av Den Europeiske Unionen - traktatgrunnlaget

Rapport3-2003
Skrevet av:

EU si historiske utvikling frå Roma-traktaten og fram til i dag, samt dei sentrale styringsorgana vert først kort skissert i rapporten. Deretter føl ein gjennomgang av Maastricht-traktaten, der Det europeiske fellesskapet gjekk over til å vere Den europeiske unionen.