Vestnorsk fjordlandskap – Inspirasjon fra Sveits for økt aktivitet

Rapport10-2019

I 2005 fikk Vestnorsk fjordlandskap status som verdsarvområde av UNESCO. Det unike kulturlandskapet er en av begrunnelsene, og opprettholdelse av kulturlandskapet er det aktivt jordbruk som sikrer. Rapporten drøfter norsk og sveitsisk jordbrukspolitikk i lys av jordbruket i verdensarvområdet Geirangerfjorden, og foreslår tiltak som kan sikre og utvikle landbruket i Vestnorsk fjordlandskap.