Sveitsisk jordbrukspolitikk - matforsyning og fellesgoder likestilt

Rapport1-2018
Skrevet av:
, Caroline Berntsen

Det er mange like utfordringer for jordbruket i Sveits og Norge. Denne rapporten går gjennom 20 år med jordbruksreformer. Målet med reformene var å få en mer bærekraftig og multifunksjonell produksjon i Sveits. Den «nye» jordbrukspolitikken blir drøftet, og sammenliknes dette med den norsk innretning på jordbrukspolitikken.