Mjølk i EU, Mjølkekvotar og mjølkekrise

Rapport6-2010
Skrevet av:

Med den framtidige utviklinga av den felles landbrukspolitikken (CAP) som bakteppe, ser denne rapporten på nokre utviklingstrekk for mjølkesektoren i EU. Det er lagt særskilt vekt på den førestande avviklinga av mjølkekvotene i 2013, vidare framveksten av priskollapsen på mjølk til mjølkeprodusentane, kjent som mjølkekrisa, samt den politiske responsen på mjølkekrisa i EU.