For Spania har vi lagt hovedvekten i beskrivelsen på hvordan frukt og grønsaksregimet brukes, mens i Nederland er hovedvekten av beskrivelsen på programmet for bygdeutvikling (Rural Development Program). Sverige på sin side har få ordninger rettet spesifikt mot frukt og grønt, men Sverige har også utformet en nasjonal strategi for frukt og grønsaker under EUs frukt og grønsaksregime, slik at produsentorganisasjoner kan søke støtte over CAP-budsjettet.