Konstitusjonen til Den europeiske union

Notat1-2004
Skrevet av:

otatet handlar om arbeidet i Den europeiske union med å etablere eit nytt fundament for Unionen gjennom ein felles grunnlovstraktat.