Beskyttede betegnelser som landbrukspolitisk virkemiddel

Rapport2-2010
Skrevet av:
, Anders Angård

Temaet i rapporten er merkeordningen Beskyttede betegnelser som landbrukspolitisk virkemiddel. I flere europeiske land har det eksistert tilsvarende ordninger i flere tiår. Den norske ordningen er en tilnærmet blåkopi av EUs forordninger. Merkeordningen tilfører en gitt gruppe en eksklusiv rettighet til å beskytte produktbetegnelser med bakgrunn i opprinnelse eller tradisjonelt særpreg. Beskyttede betegnelser et juridisk regulert virkemiddel som skal sikre landbrukspolitiske mål og intensjoner.