Landbruksvarehandel USA: Handelsstraumar og handelsavtaler

Rapport3-2016
Skrevet av:

Rapporten beskriver kort handelsavtaler USA har, med et spesielt blikk på den nylig signerte, men ikke ratifiserte TTP-avtalen. Videre blir handelsstrømmene til USA på det globale nivået beskrevet, med vekt på viktige markeder og aktører i landbruksvarehandelen til USA. Avslutningsvis blir samhadelen på landbruksvarer mellom USA og Norge gjennomgått.