Norsk landbruksvarehandel

Notat1–2023
Skrevet av:

Notatet gir eit kort oversyn over nokre hovudtrekk ved det norske handelsregimet for landbruksvarer, samt utvalde handelstal for utviklinga i landbruksvarehandelen til Noreg fram til og med 2022. Det vert òg gitt ein kort presentasjon av samhandelen med Storbritannia dei siste åra. Notatet er ei oppdatert utgåve av tilsvarande notat for landbruksvarehandelen publisert i 2021 og 2022 (Notat 1-2021 og Notat 2-2022).