Ansatt i AgriAnalyse fra april 2022. 
Hilde er utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøgskole, og har en doktorgrad innen husdyrernæring fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hun har tidligere jobbet som forsker ved Institutt for husdyrfag, NMBU, og har flere års erfaring som veterinær i kombinert smådyr- og stordyrpraksis. Hilde har jobbet med temaer som matsvinn i primærleddet, fôringsstrategier innen norsk husdyrproduksjon og husdyrgenetiske ressurser. Hun har også gjennomført studier innen prosjektledelse og regenerativt landbruk.
Hilde bor på den ene av sine to gårder i Vestby kommune, og har praktisk erfaring med sauehold, økologisk drift, melkeproduksjon, birøkt, frilandsgris, nisjeproduksjon og direktesalg av gårdsprodukter.