Meir norske proteinvekstar til fôr og mat

Rapport1-2022
Skrevet av:
, Martin Haaskjold Inderhaug

Ut frå agronomisk og klimatisk tilhøve er det eit potensial for betydeleg større produksjon av erter og åkerbønner i dei norske kornområda. Rapporten identifiserer og drøftar viktige flaskehalsar gjennom verdikjeda for å realisere auka produksjon og bruk av erter og åkerbønner i Noreg. Moglegheiter og tiltak som kan legge til rette for større produksjon av åkerbønner og erter, med ei effektiv og rasjonell verdikjede for å handtere råvarene vert òg diskutert. Hovudvekta i analysen er på verdikjeda for fôr, men også erter og åkerbønner retta mot humant konsum er drøfta. Arbeidet er finansiert av Klima- og miljøprogrammet til Landbruksdirektoratet.

Les mer om følgende emner: