TINE medlemsundersøkelse 2011

Rapport5-2011

Rapporten presenterer resultatene for eierundersøkelsen i TINE 2011.