Chr. Anton Smedshaug kom fra stillingen som seniorrådgiver i Norges Bondelag, der han fra 2003 arbeidet med varierende oppgaver innenfor internasjonalt arbeid knyttet til EU og WTO, globalt landbruk, nasjonal næringspolitikk, samt økonomi og samfunn.  I 2001 og 2002 jobbet han med OECD og internasjonale spørsmål i Landbruks- og Matdepartementet, handelspolitisk seksjon.

Han har en doktorgrad i økologi fra daværende Norges Landbrukshøgskole (2000) og hovedfag fra Universitet i Oslo. I tillegg har han grunnfag i historie og etnologi, og Hærens befalsskole for lett luftvernartilleri.

Smedshaug har utgitt og redigert en bøker om tema knyttet til jordbruk, politisk økonomi og samfunn. Den siste er boken er «Trådene i samfunnsveven. Hva har reformasjonen betydd for Norge?» Verbum 2017. Medredaktører var Nils Ivar Agøy og Knut Edvard Larsen. I 2016 kom boken «Europa etter EU. Den norske modellen, nasjonalstaten og europeisk samarbeid» på Kolofon forlag.

Tidligere har han skrevet  «Kan jordbruket fø verden? Jordbruk og samfunn i det 21. århundre» som kom i 2. utg. 2012 (Universitetsforlaget). Den har også en engelsk versjon «Feeding the World in the 21st Century" (Anthem Press, London 2010). Videre har han skrevet boken «Gjeld. Hvordan Vesten lurte seg selv», 2. utgave 2014 (Res Publica 2011). Sammen med Håvard Friis Nilsen har han redigert bøkene «Folkepartiet?» (Res Publica 2007) og «Troen på markedet» (Res Publica 2011). Smedshaug har også skrevet økologiboken «Småvilt og rovvilt» (Landbruksforlaget, 2002) sammen med Eigil Reimers. Han har ellers bidratt med kapitler i en rekke andre bøker bl.a. «Festskrift til Per Harald Grue», 2009 og «Mellom maktene» 2010.

Han har de siste årene holdt flere hundre foredrag om landbruk, politikk og økonomi og deltatt i en rekke debatter og paneler.