Norsk landbruksvarehandel

Notat1-2021
Skrevet av:

Notatet gir eit kort oversyn over nokre hovudtrekk ved det norske handelsregimet for landbruksvarer, samt utvalde handelstal for landbruksvarehandelen til Noreg. Det er òg ein liten gjennomgang av landbruksvarehandelen mellom Noreg og Storbritannia.