Ansatt ved AgriAnalyse siden desember 2005.

Utdanning:

Cand.oecon fra UiO 1988.

Har arbeidet med blant annet:

  • Landbruk og klima
  • Verdiskaping i landbruk og næringsmiddelindustri
  • EU og USAs landbrukspolitikk
  • Kvinner i landbruket
  • Landbrukspolitikk