Vurderingar rundt budsjettforhandlingane i EU

Notat1-2005
Skrevet av:

Notatet søkjer å gi nokre politiske og økonomiske vurderingar kring budsjettprosessen i Den Europeiske unionen. Fire sentrale konfliktlinjer kring budsjettet vert skisserte og ulike posisjonar medlemsland har inntatt vert kommentert.