Den felles fiskeripolitikken i EU

Notat3-2003
Skrevet av:

Notatet gir eit innblikk i Den europeiske union sin felles fiskeripolitikk. Innfallsvinkelen er retta inn mot dei overordna prinsippa for forvaltninga, i skjeringspunktet mellom det juridiske og politiske grunnlaget for forvaltningsregimet.