Beskyttede Betegnelser: Tre case-studier fra Europa

Rapport5-2004

I 1992 innførte Den europeiske unionen merkeordningen beskyttede betegnelser, for å legge forholdene juridisk til rette for alternative produkter med unik og høy kvalitet innenfor landbrukssektoren.