Beskyttede betegnelser - Status og utviklingstrekk for merkeordningen

Rapport5-2006
Skrevet av:

Rapporten skisserer den økonomiske betydningen produkter med beskyttet produktbetegnelse har i Spania og Portugal. Videre blir det franske markedet for opprinnelsesmerket ost skissert generelt, samt noen utvalgte franske oster.