Kinesisk kulturlandskap - iStock.

Internasjonalt seminar 2020

Temaene for seminaret vil være de asiatiske økonomienes utvikling og planer framover og våre handelsrelasjoner med disse framover. Vi vil også rette søkelyset mot EUs klimaarbeid, og hva dette har for konsekvenser for oss i Norge. Seminaret avholdes tirsdag 17. mars klokken 09.00 - 15.30 i Bjørvika konferansesenter.

 

Les mer

Publikasjoner

cas

Daglig leder Chr. Anton Smedshaug

Chr. Anton Smedshaug kom fra stillingen som seniorrådgiver i Norges Bondelag, der han fra 2003 arbeidet med varierende oppgaver innenfor internasjonalt arbeid knyttet til EU og WTO, globalt landbruk, nasjonal næringspolitikk, samt økonomi og samfunn.  I 2001 og 2002 jobbet han med OECD og internasjonale spørsmål i Landbruks- og Matdepartementet, handelspolitisk seksjon.

Les mer her