Illustrasjon: Knut Løvås.

EU-seminar 2024 - Bondedemonstrasjoner i EU – hvorfor?

Med bondeopprør fra Portugal til Latvia og valg til EU-parlamentet 6. til 9. juni der en rekke partigrupper i ulike grad støtter opprøret, har dette potensial både for å endre politikk og flytte politisk tyngdepunkt i EU.

Les mer her!
cas

Daglig leder Chr. Anton Smedshaug

Chr. Anton Smedshaug kom fra stillingen som seniorrådgiver i Norges Bondelag, der han fra 2003 arbeidet med varierende oppgaver innenfor internasjonalt arbeid knyttet til EU og WTO, globalt landbruk, nasjonal næringspolitikk, samt økonomi og samfunn.  I 2001 og 2002 jobbet han med OECD og internasjonale spørsmål i Landbruks- og Matdepartementet, handelspolitisk seksjon.

Les mer her