Sparegris

Finanskrisen 10 år etter - hva kan vi lære?

I september er det 10 år siden finanskrisen brøt ut. Kan en finanskrise skje igjen? Hva har vi lært, og hva vet vi nå? AgriKjøp og AgriAnalyse inviterer til et seminar 13. sept. om rikets tilstand. Vi setter søkelys på hvordan Norge håndterte finanskrisen i 2008, hva en ny finanskrise vil kunne bety for vår økonomi, og hvilken beredskap vi har.

Les mer her
cas

Daglig leder Chr. Anton Smedshaug

Chr. Anton Smedshaug kom fra stillingen som seniorrådgiver i Norges Bondelag, der han fra 2003 arbeidet med varierende oppgaver innenfor internasjonalt arbeid knyttet til EU og WTO, globalt landbruk, nasjonal næringspolitikk, samt økonomi og samfunn.  I 2001 og 2002 jobbet han med OECD og internasjonale spørsmål i Landbruks- og Matdepartementet, handelspolitisk seksjon.

Les mer her