Trump og Liu Hei

Internasjonalt seminar 2019

AgriAnalyse inviterer til internasjonalt seminar 15. februar i Oslo. På dagsorden står eksport av norske landbruksvarer, utviklingen i dansk landbruk, hva skjer med internasjonal finans og nye trender i jordbrukets verdikjede, og hvordan ser den internasjonale handelspolitiske framtida ut? 

 

Les mer
cas

Daglig leder Chr. Anton Smedshaug

Chr. Anton Smedshaug kom fra stillingen som seniorrådgiver i Norges Bondelag, der han fra 2003 arbeidet med varierende oppgaver innenfor internasjonalt arbeid knyttet til EU og WTO, globalt landbruk, nasjonal næringspolitikk, samt økonomi og samfunn.  I 2001 og 2002 jobbet han med OECD og internasjonale spørsmål i Landbruks- og Matdepartementet, handelspolitisk seksjon.

Les mer her