Ansatt ved AgriAnalyse siden august 1995.

Utdanning :

Cand. Philol., med hovedfag i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo 1994.

Har arbeidet med blant annet:

  • Spørreundersøkelser (holdnings-, markeds- og medlemsundersøkelser
  • EU-relaterte spørsmål 
  • Handelspolitikk
  • Kompetanse i landbruket
  • Statistikk
  • Administrative forhold i næringsmiddelindustrien
  • Utviklingsstudier
  • Nisjeprodukter, merkeordninger og lokal mat