Handel med landbruksvarer frå dei Minst Utvikla Landa - Norsk import frå MUL og globale handelsstraumar

Rapport3-2006
Skrevet av:

Rapporten gir eit oversyn over internasjonal handel med landbruksvarer, med særskilt vekt på handelen til dei landa i verda som vert rekna som Minst Utvikla Land (MUL). Dei norske handelsrelasjonane til MUL-landa, som er tilkjent fri marknadstilgang, er handsama spesielt og detaljert.