Norsk landbruksvarehandel

Notat1-2024
Skrevet av:

Notatet gir eit oversyn over nokre hovudtrekk ved det norske handelsregimet for landbruksvarer, samt utvalde handelstal for utviklinga i landbruksvarehandelen til Noreg fram til og med 2023. Det vert òg gitt ein kort presentasjon av samhandelen med Storbritannia. Notatet er ei oppdatert utgåve av tilsvarande notat for landbruksvarehandelen publisert i 2021, 2022 og 2023.