Eksport av norske landbruksprodukter: En analyse av muligheter og utfordringer

Rapport3-2007

I et hjemmemarked med økende press fra importvarer, vil eksport være en mulighet for å øke produksjon. Det er både utfordringer og muligheter tilknyttet økt kommersiell eksport av landbruksvarer basert på norske råvarer denne rapporten analyserer. Det skisseres ulike valg og implikasjoner som oppstår ved en eksportsatsning, og det brukes både generelle og spesielle eksempler for å illustrere hva en eksportsatsing kan fordre.