Ansatt i AgriAnalyse fra april 2022.
Anel er utdannet samfunnsøkonom med mastergrad fra Universitetet i Oslo. 
Han kom fra stilling som seniorrådgiver i SSB hvor han jobbet med konjunkturovervåking og analyse av norsk næringsliv, med et særlig fokus på industrisektoren.