Kartlegging av geitemelksproduksjonen

Rapport7-2009
Skrevet av:

Rapporten presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse gjennomført blant geitemelksprodusentene som leverer melk til TINE. Undersøkelsen omhandler en rekke tema, som produksjonsplaner fremover, investeringer, situasjonsvurdering av næringen fra produsentenes ståsted, mekeanleggene, Prosjektet Friskere geiter og Rådgivingstjenesten.