Partienes landbrukspolitikk - Intervjuer med partienes representanter i næringskomiteen

Rapport5-2009

Rapporten presenterer intervjuer av partienes representatner i Næringskomiteen senhøsten 2008 om partienes landbrukspolitikk.