Anne Austrem Bunger

Ansatt ved AgriAnalyse siden august 2010.

Utdanning :

Master i utviklings- og ressursøkonomi fra Norges Landbrukshøgskole (NLH) (nå NMBU) i 2002.

Har arbeidet med blant annet:

  • Spørreundersøkelser
  • Verdiskaping i landbruk og næringsmiddelindustri
  • EUs landbrukspolitikk

Publikasjoner