Norsk Landbruksvarehandel

Notat2-2022
Skrevet av:

Notatet gir eit grovt oversyn over nokre hovudtrekk ved det norske handelsregimet for landbruksvarer, samt utvalde handelstal for landbruksvarehandelen til Noreg. Vidare ein kort presentasjon av samhandelen med Storbritannia dei siste åra. Notatet er ei oppdatert utgåve av Notat 1-2021 «Norsk landbruksvarehandel».