Økt produksjon av rødt kjøtt på norske fôrressurser. Hvordan få flere mordyr og høyere produksjon?

Rapport5-2014
Skrevet av:
, Eivind Hageberg

Det produseres mindre storfekjøtt og lammekjøtt i Norge i dag enn det etterspørres. Rapporten drøfter et sett av ulike virkemidler som er relevante for målet om flere mordyr i grovfôrproduksjonen.