Skyhøy kostnadsvekst: Hvordan påvirkes jordbruket i Trøndelag?

Rapport4–2023

Misnøyen blant gårdbrukere i Trøndelag har vært stor det siste året. Jordbruksoppgjøret ga et løft i inntektene i 2022, men de økte prisene og tilskuddene ble spist opp og vel så det av kostnadsveksten som gjorde seg mer og mer gjeldende allerede fra våren av, og enda sterkere i løpet av høsten 2022. I denne rapporten viser vi hvordan gårdbrukere i Trøndelag har blitt påvirket av utviklingen.