Velferdstiltak hos pelsdyr

Notat3-2017

Stortinget har vedtatt å opprettholde pelsdyrnæringen under forutsetning av at den drives bærekraftig og uten at reglene for pelsdyrhold blir så omfattende at produksjonen ikke er lønnsom. Norilia har sagt seg interessert i å være med i et FoU-prosjekt for å se på muligheter for å bruke bein fra storfe som «spiselige aktivitetsobjekter» for mink og rev.