Vestlandsjordbruket

Rapport1-2013

I denne rapporten kan du lese om landbruket i norsk økonomi, og situasjonen i landbruket i de to vestlandsfylkene; Hordaland og Sogn og Fjordane. Rapporten viser at virkemidlene som myndighetene har til rådighet ikke lenger har den styrken som er nødvendig for å oppnå myndighetens målsetting om økt nasjonal matproduksjon.