Hvordan opprettholde melkeproduksjon på bevaringsverdige storferaser?

Rapport5-2024

FNs matvareorganisasjon viser til at den genetiske variasjonen i husdyrholdet globalt er relativ liten. Dette utgjør en utfordring for den globale matsikkerheten (FAO, 2020). For å øke antallet melkekyr på bevaringsverdige storferaser må tilskuddet til denne driftsformen bedres. I rapporten har vi sett på flere måter å øke tilskuddet til disse storferasene.