EUs strategi for merking av matvarer

Notat2-2008

Notatet er en gjennomgang av EUs merkeordninger for matvarer. Notatet inneholder en redegjørelse for et høringsnotat EU-kommisjonen sendte på høring i 2006. Dette høringsnotatet vurderer behovet for endret lovgivningen for merking av matvarer, hvilke endringer det kan være snakk om og muligheten for et felles regelverk i EU. Notatet inneholder også en omtale av andre lover og forskrifter på feltet.