Verdiskapning fra pelsdyrnæringen

Notat1-2016

Regjeringen har lagt fram en melding til Stortinget der den går innfor videre drift, men innen et endret regelverk. Balansegangen mellom regelverket for dyrehold og lønnsomhet i næringen vil avgjøre pelsdyrholdets framtid. Pelsdyrnæringen bidrar med rene eksportinntekter til Norge, som årlig utgjør omlag 500 millioner kroner i valutainntekter. Næringen bidrar til å redusere avfallsmengden i matindustrien, og den er en viktig distriktsnæring spesielt i Rogaland, et område som er hardt rammet av fallet i oljepris.